Entreprenad- & Markarbeten

I tre generationer har vi utfört entreprenad och markarbeten i Södra Skärgården och främst på Donsö och Styrsö. Vi har lång erfarenhet och goda kunskaper så att vi kan erbjuda våra kunder ett bra och professionellt arbete. 

Tjänster 

Vi erbjuder tjänster som planering av trädgårdar, dräneringar, husgrundsarbeten, schaktning för väg, vatten & avlopp men även för el, telefoni och fiberoptik.

Du är varmt välkommen!

Beställning & frågor

Jens Adolfsson

Tel: 0768-68 44 10

E-post: info@steenste.se