Entreprenad- & Markarbeten

I tre generationer har vi utfört entreprenad och markarbeten i Södra Skärgården, främst på Donsö och Styrsö. Med lång erfarenhet och goda kunskaper kan vi erbjuda våra kunder ett bra och professionellt arbete.

Tjänster 

Vi erbjuder tjänster som planering av trädgårdar, dräneringar, husgrundsarbeten, schaktning för väg, vatten & avlopp men även för el, telefoni och fiberoptik.

Du är varmt välkommen!

Beställning & frågor

Tel: 031-971033

E-post: info@steenste.se